Ephesians 1:5-6 – Predestined for Adoption – Rev. James Norris